Психотерапия

Работа с деца и юноши

Психично-здравни услуги за корпоративни клиенти

За нас

Ателие Афект е център за психологическо консултиране, терапия и подкрепа. Нашата мисия е да предложим специализирани и професионални услуги в областта на психичното и емоционално благополучие.

Събира ни интересът към това, което се случва отвъд съзнаваните мисли и чувства и неговата роля в житейските неуспехи и в преживяването на психично страдание.
Несгодите и болезнените преживявания са нещо, което може да се изследва и преосмисля. Практиката показва, че по-доброто разбиране на собствената психика води до смекчаване на трудностите, до подобряване на отношенията и начина на живот като цяло.
Екипът на Ателие Афект е специализиран в психодинамичния подход на работа. Това е подход, който цели задълбочаване на самопознанието и разбиране на влиянието на миналото върху сегашното поведение и проблеми.

Ателие Афект работи съобразно етичните принципи на професията и зачита човешките права и достойнство. Конфиденциалността на всеки клиент е гарантирана.
Работим в сътрудничество с професионални клиники и практики и предоставяме възможност за ползване на комплексни услуги в системата от грижи.