Екипът ни ще предложи подходяща за Вас услуга след първоначална консултация и запознаване с конкретния случай.

Емил Георгиев, психолог и психотерапевт
тел. +359 88 2977236

Работи с юноши и възрастни с емоционални предизвикателства и трудности във взаимоотношенията, с хора с тревожни и депресивни състояния и проблеми в развитието на личността.

Анна Миланова, психолог и психотерапевт
тел. +359 89 8450110

Практикува индивидуално консултиране и психотерапия за възрастни, преживяващи психологически и емоционални проблеми. Затрудненията могат да включват състояния на депресия, тревожност, панически атаки, проблематични взаимоотношения, травма от насилие, раздяла, загуба и др.

Работи консултативно и терапевтично с деца и юноши с емоционални затруднения, като потиснато настроение, депресия, тревожност, фобии, самонараняване, агресивност, рисково поведение и др.

Антония Борисова-Радославова, клиничен психолог и психотерапевт
тел. +359 88 7933554

Предлага консултиране и психотерапия за възрастни с емоционални и междуличностни трудности. Има опит с депресивни, тревожни и панически състояния, натрапливости, зависимости. Работи с хора с проблеми в интимните и работните отношения, предизвикателства в себереализацията, затруднения при справянето със загуба и раздяла и др.

Работи с деца и юноши с емоционални и училищни трудности, аутизъм, хиперактивност, опозицонно или агресивно поведение, хранителни разстройства и зависимости. Има опит в работата с осиновени деца и деца на разведени родители. Предоставя родителско консултиране.