В Ателие Афект работят професионалисти с образование по психология/клинична психология и специализации по психотерапия. Всеки от нас е асоцииран член на Българското психоаналитично общество.

Екипът ни ще предложи подходяща за Вас услуга след първоначална консултация и запознаване с конкретния случай.

Емил Георгиев

Психолог и психотерапевт

тел. +359 88 2977236

Работи с юноши и възрастни с емоционални предизвикателства и трудности във взаимоотношенията, с хора с тревожни и депресивни състояния и проблеми в развитието на личността.

Томи Цолов

Клиничен психолог и психотерапевт

тел. +359 89 9464821

Работи с юноши и деца с поведенчески затруднения, хиперактивност и трудности от аутистичния спектър. Работи с възрастни с тревожни разстройства, панически атаки и психо-соматични оплаквания.

Анна Миланова

Психолог и психотерапевт

тел. +359 89 8450110

Практикува индивидуално консултиране и психотерапия за възрастни, преживяващи психологически и емоционални проблеми. Затрудненията могат да включват състояния на депресия, тревожност, панически атаки, проблематични взаимоотношения, травма от насилие, раздяла, загуба и др.

Работи консултативно и терапевтично с деца и юноши с емоционални затруднения, като потиснато настроение, депресия, тревожност, фобии, самонараняване, агресивност, рисково поведение и др.

Антония Борисова

Психолог и психотерапевт

тел. +359 88 7933554

Предлага консултиране и психотерапия за възрастни с емоционални трудности, включващи депресивни, тревожни и панически състояния, проблеми в интимните и работните отношения, предизвикателства в себереализацията, зависимости, затруднения при справянето със загуба и раздяла и др. 

Работи и с деца и юноши с тревожно-депресивна симптоматика, с хиперактивност или аутизъм, с хранителни разстройства и рисково поведение. Предоставя родителско консултиране, например при влошени отношения в родителската двойка.