Развитието на бизнеса е пряко свързано с доброто психично здраве и удовлетвореност на работното място. Добрата работна среда влияе върху ефективността, трудоспособността и мотивацията на работещите. Това, от своя страна, е ключово за постигане на високи резултати в бизнеса.

За повишаване на качеството на междуличностните взаимоотношения (колега-колега, ръководител-подчинен), подобряване на климата в екипната среда и изпълнението на работните задачи, Ателие Афект предоставя следните специализирани услуги в областта на психичното и емоционално благополучие:

  • индивидуални психологически консултации и терапия;
  • консултиране при конфликти и кризисни интервенции;
  • интервенции при спешни психологични или психиатрични нужди.

От наличните услуги може да изберете тези, които отговарят на Вашите организационни потребности.
При сключване на корпоративен договор се изготвя персонализиран пакет от психично-здравни услуги.