Ателие Афект предлага психологическо консултиране и психотерапия на деца и юноши. Използваният метод на работа е съобразен с възрастта на детето. Моделът на работа е базиран на психодинамичните разбирания за психичното и емоционално развитие.

Откъде идват детските трудности и как помага терапията?

Според психодинамичния подход, основна роля за детското развитие играе начинът, по който детето възприема думите на другите и си представя отношенията с близките. Проблемните поведения и трудностите у дома и в училище са свързани с различни емоционални преживявания, които могат да бъдат осмислени и регулирани в хода на терапията.

В Ателие Афект работата е насочена както към децата, така и към родителите. При нужда, може да бъде предложено родителско консултиране. Целта ни е, в екип с родителите, да достигнем до по-добро разбиране на детската психика и да подобрим общуването с децата.

Някои от трудностите при деца и юноши, с които работим:

  • Емоционални затруднения, които могат да включват: потиснато настроение, депресия, тревожност, хранителни разстройства, самонараняване, ниско самочувствие, натрапливости, нарушен сън
  • Травматични преживявания вследствие на загуба на близък, училищен тормоз, злоупотреба
  • Трудности в общуването: проблемно поведение вкъщи или в училище, агресивно поведение, срамежливост
  • Възрастови кризи
  • Трудности в адаптацията в нова група
  • Поява на ново дете в семейството