Ателие Афект е център за психологическо консултиране, терапия и подкрепа. Нашата мисия е да предложим специализирани и професионални услуги в областта на психичното и емоционално благополучие.

Практиката показва, че несгодите и болезнените преживявания са нещо, което може да се изследва и преосмисля. Работата с психотерапевт подпомага по-доброто разбиране на собствената психика и води до смекчаване на трудностите, до подобряване на отношенията и начина на живот като цяло.

Екипът на Ателие Афект е специализиран в психодинамичния подход на работа. Това е подход, който цели задълбочаване на самопознанието и разбиране на влиянието на миналото върху сегашното поведение и проблеми. Психодинамичната терапия се фокусира върху това, което се случва отвъд съзнаваните мисли и чувства и ролята му в житейските неуспехи и в психичното страдание.

Ателие Афект работи съобразно етичните принципи на професията и зачита човешките права и достойнство. Конфиденциалността на всеки клиент е гарантирана. Работим в сътрудничество с професионални клиники и практики и предоставяме възможност за ползване на комплексни услуги в системата от грижи.