Програма „Емоционално и професионално развитие“ е създадена от екипа на Ателие Афект, за да отговори на нуждите на компании и техните служители за по-добро професионално развитие и психично благополучие.
За повишаване на качеството на междуличностните взаимоотношения, подобряване на климата в екипната среда и изпълнението на работните задачи, Ателие Афект предоставя следните услуги в областта на психичното и емоционално благополучие:

Психологическо консултиране

Краткосрочно, индивидуално консултиране по конкретен, ангажиращ служителя въпрос.

Включва въпроси свързани с:
Емоционалното благополучие, родителстване, партньорски и брачни отношения, трудности в междуличностните отношения, бърнаут, оплаквания свързани с депресивни преживявания, тревожност, паник атаки и други емоционални трудности.

Психологическото консултиране е и възможност за оценка и насочване към друг психично-здравен специалист, при нужда.

Коучинг в бизнес лидерство

Краткосрочно, индивидуално консултиране свързано с кариерното развитие, служебните отношения, лидерството и други.

Включва въпроси свързани с:
Развитие на умения за общуване и комуникация, планиране на кариерно развитие, развитие на лидерски умения и подобряване на лидерския стил, подобряване на баланса между работа и личен живот, менажиране на конфликти.

Кризисна интервенция

Спешна психологическа помощ, която се провежда, когато при човек възникне събитие, което е, или той възприема за опасно, стресово или болезнено за него. Целта ѝ е да подкрепи човек в справянето му със ситуацията, като повиши ресурсите му за това и същевременно да предотврати появата на потенциални негативни последици.

Дебрифинг на групи

Подход, който подпомага група от хора, засегнати от едно и също стресово или рисково събитие, да говорят за случилото се, да го осмислят, да изразят емоциите си и да си върнат усещането за контрол. Дебрифингът отговаря и на потребността на компанията да се погрижи за засегнатите служители.

Поводи за кризисно състояние при човек или група от хора могат да бъдат смърт на близък или на колега и други загуби, суициден опит, уволнение/съкращение от работа, развод, преживян инцидент (катастрофа и др.), бедствие (земетресение, пандемия и др.).

 

Сесиите се провеждат в кабинетите на „Ателие Афект“ или онлайн.

Преди сключване на корпоративен договор, екипът на Ателие Афект прави оценка на потребностите на компанията, съобразно която се изготвят препоръки за подходящи психично-здравни услуги и ценова оферта за тях, която включва и възможност за срочен абонаментен план.