Психоанализата е подходяща в случаите, в които човек иска да се впусне в задълбочено изследване на опита си, да стигне до по-добро разбиране за себе си и да преработи затрудненията си.

Тя е метод, който се фокусира върху несъзнаваните психични процеси. Цели разпознаването и осмислянето на начините, по които тези процеси влияят върху мислите, чувствата и поведението на хората.

Психоанализата е интензивен и дългосрочен терапевтичен подход. Честотата обичайно е 4 или 5 пъти седмично, а продължителността е няколко години. Интензивният формат на работа позволява трайна терапевтична промяна.