Често премисляме отново и отново даден проблем, без да стигнем до никъде. Възможността да обсъдим със специалист това, което ни тревожи, помага да опознаем себе си, да видим трудностите си по нов начин и да открием път за справяне.

По-доброто разбиране на трудните ни чувства и причините за несполуките ни прави автори на живота ни и по-пълноценни същества. Способността да свържем напрежението или тъгата със спомени, актуални отношения и вярвания води до възможност за промяна и по-голяма емоционална стабилност.

Психодинамичната психотерапия е метод, чрез който се развива по-добро познаване на скритите от активното внимание процеси, които влияят на чувствата и определят поведението. Тя се уповава на разбирането за несъзнавани психични процеси, които са от огромно значение за пълноценните взаимоотношения и емоционалното ни благополучие.