Психологическото консултиране е метод, фокусиран върху актуални проблеми и трудности. Една от целите на този метод е да се предостави подкрепа при взимането на решения и при справянето с предизвикателни житейски ситуации и конфликти.

Трудности, при които психологическо консултиране може да бъде полезно:

  • трудности във взаимоотношенията с близки и/или колеги;
  • трудност в реализацията на личния потенциал;
  • преодоляване на житейски кризи и справяне с произтичащите от тях чувства.

Психологическото консултиране е краткосрочен терапевтичен метод, който обичайно се провежда веднъж седмично с продължителност на сесията 45 минути. Броят и честотата на сесиите може да варират в зависимост от направената заявка и спецификата на случая.